Heute ist Donnerstag, 23. Mai 2024


Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Školský psychológ
Považská Bystrica
Arbeitsverhältnis befristet
1.314,50 € pro monat
Aktualisiert 09.05.2024
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
Školský psychológ
Zvolen - Bučina
Arbeitsverhältnis befristet
Nicht festgelegtes Gehalt
Aktualisiert 18.04.2024
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
PSYCHOLÓG
Nová Baňa
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.351,50 € pro monat
Aktualisiert 01.05.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Na lôžkové ošetrovacie jednotky internistického zamerania
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.700 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár – neurochirurgia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
2.400 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) - onkologický a neonkologický stacionár
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.550 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Pôrodná asistentka (so špecializáciou) na šestonedelie a pôrodnicu
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.900 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Pediatrická ambulancia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.700 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár - pracovisko urgentného príjmu
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
2.400 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – neurológia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
3.600 € pro monat
Aktualisiert 27.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra - centrálna sterilizácia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
2.600 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Na lôžkové ošetrovacie jednotky chirurgického zamerania
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.700 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – gastroenterológ (Endoskopia)
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
3.700 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – rádiológia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
3.600 € pro monat
Aktualisiert 27.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra – Lôžkové oddelenie
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
2.500 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár v špecializačnej príprave – rádiológia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
2.400 € pro monat
Aktualisiert 27.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – pneumológ
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
4.000 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – FBLR
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
3.600 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Pomocný pracovník v zdravotníctve / Sanitár na oddelenie šestonedelia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
1.100 € pro monat
Aktualisiert 28.03.2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – hematológia a transfuziológia
Bratislava
Arbeitsverhältnis unbefristet
4.000 € pro monat
Aktualisiert 27.03.2024