Today is Tuesday, 28 May 2024
Job ads from employer are displayed:
Job ads from:
Technotherm Slovakia k.s.
Limited partnership

Technotherm Slovakia k.s. je dcérska spoločnosť nemeckej spoločnosti Härterei Technotherm GmbH so sídlom v Göppingene. Od roku 2015 pôsobí Technotherm Slovakia k.s. na Slovensku ako dodávateľ vysokokvalitného chemicko-tepelného spracovania kovových súčiastok. Naše procesy ako kalenie v ochrannej atmosfére, cementácia, zušľachťovanie, karbonitridácia, nitridácia a mnoho iných, realizujeme na moderných , životnému prostrediu priaznivých zariadeniach. Naše služby využívajú renomovaní zákazníci z automobilového priemyslu i z ostatných sektorov strojárskej výroby. Našu kvalitu potvrdzuje aj certifikácia ISO, IATF, CQI9 a stavia nás do pozície stabilného dodávateľa a kompetentného partnera chemicko-tepelného spracovania doma i v zahraničí.

Company Technotherm Slovakia k.s.
currently not looking for employees.