Ma van 2024. május 23., csütörtök


Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Školský psychológ
Považská Bystrica
határozott idejű foglalkoztatás
1 314,50 EUR havonta
Frissítve 2024. máj. 9.
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
Školský psychológ
Zvolen - Bučina
határozott idejű foglalkoztatás
Nem feltüntetett bér
Frissítve 2024. ápr. 18.
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
PSYCHOLÓG
Nová Baňa
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 351,50 EUR havonta
Frissítve 2024. máj. 1.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Na lôžkové ošetrovacie jednotky internistického zamerania
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 700 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár – neurochirurgia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) - onkologický a neonkologický stacionár
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 550 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Pôrodná asistentka (so špecializáciou) na šestonedelie a pôrodnicu
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 900 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Pediatrická ambulancia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 700 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár - pracovisko urgentného príjmu
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – neurológia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
3 600 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 27.
Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra - centrálna sterilizácia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 600 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Na lôžkové ošetrovacie jednotky chirurgického zamerania
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 700 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – gastroenterológ (Endoskopia)
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
3 700 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – rádiológia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
3 600 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 27.
Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra – Lôžkové oddelenie
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 500 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár v špecializačnej príprave – rádiológia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 27.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – pneumológ
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
4 000 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – FBLR
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
3 600 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Pomocný pracovník v zdravotníctve / Sanitár na oddelenie šestonedelia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 100 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – hematológia a transfuziológia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
4 000 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 27.