Dnes je utorok 23. apríla 2024
Z
Z
Zobrazujú sa pracovné ponuky od zamestnávateľa:
Pracovné ponuky od:
Základná škola
Rozpočtová organizácia

Sme plnoorganizovaná základná škola so športovými triedami. Počet žiakov 430, počet tried 21. Zameriavame sa na športovú prípravu u chlapcov - hádzaná, u dievčat - volejbal. Rozširujúce hodiny v rámci ŠkVP sú venované cudzím jazykom, prírodovedným predmetom a polytechnickej výchove. Veľký dôraz kladieme na všeobecnú pripravenosť žiakov a ich uplatnenie v prijímacom konaní na stredné školy.

Zamestnávateľ Základná škola
aktuálne nehľadá zamestnancov.