Dnes je utorok 23. apríla 2024
A
A
Zobrazujú sa pracovné ponuky od zamestnávateľa:
Pracovné ponuky od:
ALLTRA, a.s.
Akciová spoločnosť

Spoločnosť ALLTRA a.s. je úspešná, dôveryhodná spoločnosť, ktorá pôsobí na celom Slovensku. Je registrovaná v NBS a je členom AFISP a SAF.
Vynikajúce výsledky dosahujeme v objektívnom posúdení a následnej objektivizácii podmienok, za akých boli poskytnuté finančné prostriedky
z bankových a nebankových inštitúcií právnickým, ale aj fyzickým osobám.
Pracujeme na báze dôvery, lojálnosti a vzájomnej úcty medzi spol. ALLTRA a.s. a klientom.
Neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej spolupráce s klientom je Verejný prísľub o mlčanlivosti.

SME ŠPECIALISTOM NA:

Zabezpečenie dôchodkov občanov
Korporátne úvery a biznis plány
Revízia na bankovom a nebankovom sektore
Zabezpečenie a skvalitnenie bývania
Ochranu majetku
Poskytovanie základnej právnej ochrany

Zamestnávateľ ALLTRA, a.s.
aktuálne nehľadá zamestnancov.