Today is Thursday, 23 May 2024


Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Školský psychológ
Považská Bystrica
fixed-term employment
€1,314.50 per month
Updated 9 May 2024
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
Školský psychológ
Zvolen - Bučina
fixed-term employment
Unstated wage
Updated 18 Apr 2024
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
PSYCHOLÓG
Nová Baňa
indefinite period employment
€1,351.50 per month
Updated 1 May 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár – neurochirurgia
Bratislava
indefinite period employment
€2,400 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) - onkologický a neonkologický stacionár
Bratislava
indefinite period employment
€1,550 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Pôrodná asistentka (so špecializáciou) na šestonedelie a pôrodnicu
Bratislava
indefinite period employment
€1,900 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Pediatrická ambulancia
Bratislava
indefinite period employment
€1,700 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár - pracovisko urgentného príjmu
Bratislava
indefinite period employment
€2,400 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – neurológia
Bratislava
indefinite period employment
€3,600 per month
Updated 27 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra - centrálna sterilizácia
Bratislava
indefinite period employment
€2,600 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – gastroenterológ (Endoskopia)
Bratislava
indefinite period employment
€3,700 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – rádiológia
Bratislava
indefinite period employment
€3,600 per month
Updated 27 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra – Lôžkové oddelenie
Bratislava
indefinite period employment
€2,500 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár v špecializačnej príprave – rádiológia
Bratislava
indefinite period employment
€2,400 per month
Updated 27 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – pneumológ
Bratislava
indefinite period employment
€4,000 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – FBLR
Bratislava
indefinite period employment
€3,600 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Pomocný pracovník v zdravotníctve / Sanitár na oddelenie šestonedelia
Bratislava
indefinite period employment
€1,100 per month
Updated 28 Mar 2024
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – hematológia a transfuziológia
Bratislava
indefinite period employment
€4,000 per month
Updated 27 Mar 2024