Today is Tuesday, 16 April 2024
Job ads from employer are displayed:
Job ads from:
Fakultná nemocnica Trenčín
Organization co-financed by the state budget

Hlavnou úlohou Fakultnej nemocnice Trenčín je poskytovanie komplexnej a kvalitnej liečebno – preventívnej starostlivosti pre všetkých pacientov Trenčianskeho kraja.

Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na kliniku pediatrie
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated yesterday
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na kliniku pediatrie
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated yesterday
Fakultná nemocnica Trenčín
Rádiologický technik - špecialista - onkologická klinika
Trenčín
indefinite period employment
€1,408.32 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sanitár
Trenčín
indefinite period employment
€912.80 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na neonatologickú kliniku
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na OAIM
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na urgentný príjem
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Lekár špecialista - onkológ
Trenčín
indefinite period employment
€3,260 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Lekár špecialista ORL
Trenčín
indefinite period employment
€3,260 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Rádiologický technik - na pracovisko magnetickej rezonancie
Trenčín
indefinite period employment
€1,408.32 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Pomocný pracovník v zdravotníctve
Trenčín
fixed-term employment
€760.40 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Lekár špecialista - neurochirurg
Trenčín
indefinite period employment
€3,260 per month
Updated 12 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Rádiologický technik
Trenčín
indefinite period employment
€1,186 per month
Updated 11 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Lekár na neurologické oddelenie
Trenčín
indefinite period employment
€1,956 per month
Updated 4 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Lekár na Hematologickú ambulanciu
Trenčín
indefinite period employment
€1,956 per month
Updated 4 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na kliniku úrazovej chirurgie
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated 4 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na ortopedickú kliniku
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated 3 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra inštrumentárka na oddelenie operačných sál
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated 3 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Sestra na neonatologickú kliniku
Trenčín
indefinite period employment
€1,304 per month
Updated 3 Apr 2024
Fakultná nemocnica Trenčín
Lekár na interné oddelenie
Trenčín
indefinite period employment
€1,956 per month
Updated 2 Apr 2024