Ma van 2024. május 23., csütörtök
Megjelennek a munkáltató állásajánlatai:
Állásajánlatok:
Nemocnica BORY, a. s.
Részvénytársaság

Penta Hospitals International je najväčšou nadnárodnou sieťou nemocníc v strednej a východnej Európe.
Prevádzkuje 65 zariadení - 33 nemocníc a 32 polikliník v Česku, Poľsku a na Slovensku. Zamestnáva viac ako 13 000 pracovníkov.
Okrem polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia, ktoré môžete nájsť už takmer vo všetkých regiónoch Slovenska, realizuje spoločnosť Penta Hospitals unikátny projekt v podobe prvej koncovej nemocnice v rámci siete - Nemocnicu Bory.
Nemocnica novej generácie Bory vybavená najmodernejším vybavením a inovatívnym konceptom bude pripravená prevziať zodpovednosť aj za tie najnáročnejšie prípady.
Modernú nemocnicu však netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, ale predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom pozitívnej zmeny v zdravotníctve.

Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra – Lôžkové oddelenie
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 500 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra na oddelenia OAPIM/ Urgent / Anestéza
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 900 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Pôrodná asistentka (so špecializáciou) na šestonedelie a pôrodnicu
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 900 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Na lôžkové ošetrovacie jednotky internistického zamerania
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 700 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) – Na lôžkové ošetrovacie jednotky chirurgického zamerania
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 700 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra so špecializáciou na OAPIM
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Pomocný pracovník v zdravotníctve – Medik / Brigádnik
Bratislava
a diákok ideiglenes munkavégzésére vonatkozó megállapodás
6 EUR óránként
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – FBLR
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
3 600 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – pneumológ
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
4 000 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Farmaceutický laborant (bez alebo so špecializáciou)
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Vedúca sestra - centrálna sterilizácia
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 600 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Praktická sestra - Asistent na lôžkové ošetrovacie jednotky
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 300 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sanitár / Pomocný pracovník v zdravotníctve – centrálne operačné sály
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 100 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Odborný pracovník (Farmaceutický laborant) na oddelenie zdravotníckych pomôcok
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista – gastroenterológ (Endoskopia)
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
3 700 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Praktická sestra – Asistent na oddelenia OAPIM / Anestéza
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár - pracovisko urgentného príjmu
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
2 400 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Sestra (bez alebo so špecializáciou) - onkologický a neonkologický stacionár
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 550 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Lekár špecialista - pracovisko urgentného príjmu
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
3 600 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.
Nemocnica BORY, a. s.
Pomocný pracovník v zdravotníctve / Sanitár
Bratislava
határozatlan idejű foglalkoztatás
1 100 EUR havonta
Frissítve 2024. márc. 28.