Dnes je pondelok 22. apríla 2024
C
C
Zobrazujú sa pracovné ponuky od zamestnávateľa:
Pracovné ponuky od:
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
Rozpočtová organizácia

Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
VYCHOVÁVATEĽ
Nová Baňa
Pracovný pomer na určitú dobu
od 1 240 € do 1 696,50 € za mesiac
Aktualizované 11. 4. 2024
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
PSYCHOLÓG
Nová Baňa
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 351,50 € za mesiac
Aktualizované 11. 4. 2024
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ
Nová Baňa
Pracovný pomer na určitú dobu
974,50 € za mesiac
Aktualizované 11. 4. 2024