Dnes je pondelok 22. apríla 2024
Z
Z
Zobrazujú sa pracovné ponuky od zamestnávateľa:
Pracovné ponuky od:
Základná škola, Važecká 11, Prešov
Rozpočtová organizácia

Základnú školu tvoria organizačné zložky: základná škola, ŠKD, centrum voľného času a zariadenie školského stravovania. Škola sa nachádza na sídlisku Šváby v Prešove. Má 23 klasických tried, moderné špeciálne učebne, počítačové učebne, školskú knižnicu, školské herne pre ŠKD, školskú dielňu, telocvičňu, rozcvičovne, školskú kuchynku a školskú jedáleň.

Zamestnávateľ Základná škola, Važecká 11, Prešov
aktuálne nehľadá zamestnancov.