Dnes je pondelok 22. apríla 2024
Zobrazujú sa pracovné ponuky od zamestnávateľa:
Pracovné ponuky od:
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Rozpočtová organizácia

Gymnázium, SNP 1, Gelnica ako jediná všeobecnovzdelávacia stredná škola v okrese Gelnica úspešne pripravuje žiakov nielen na VŠ, ale aj pre trh práce. Naši absolventi študujú na univerzitách doma i v zahraničí (najmä technické, prírodovedné, lekárske, pedagogické fakulty). Školský vzdelávací program “Kľúčové kompetencie pre prax” rozvíja spôsobilosti, ktoré zlepšujú možnosti uplatnenia na trhu práce (nízka nezamestnanosť absolventov). Rozvíjame zručnosti smerujúce k iniciatívnosti, tvorivosti a samostatnosti. Preto si v 3. ročníku žiaci vyberajú z ponuky praktických predmetov: praktikum z biológie a ekológie, matematika v príkladoch, svet v obrazoch a iné. Na zlepšenie orientácie žiakov vo svete peňazí a na trhu práce sme zaviedli nové predmety: finančná gramotnosť a úvod do sveta kariéry. Prioritou našej školy je rozvíjanie všestrannej osobnosti absolventa, ktorý je plnohodnotne pripravený na život.

Zamestnávateľ Gymnázium, SNP 1, Gelnica
aktuálne nehľadá zamestnancov.