Vzdelávanie
Lesezeit 02:06
Vzdelávanie
Kategorie:
Vzdelávanie

Učitelia nemajú dôveru v kurikulárnu reformu, povinná má byť pre všetky ZŠ

Učitelia nemajú dôveru v kurikulárnu reformu. Od školského roka 2026/2027 má byť pritom nové kurikulum povinné pre všetky základné školy (ZŠ) na Slovensku.

Bratislava 16. februára (TASR) – Problémom je tiež to, že mnohé školy nemajú zriadenú pozíciu koordinátora pre nové kurikulum či vytvorený koordinačný tím. Upozornila na to hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská po informatívnej inšpekcii.

“Zo zistení vyplynula nedôvera učiteľov k reforme, väčšina škôl sa do zavádzania zapojila len na podnet riaditeľa školy. Školy ako motiváciu nevnímajú hlavný ‘ťahák’ reformy, a to možnosť rozvíjať kritické myslenie žiakov a možnosť rozdeliť učivo v rámci cyklov. Naopak, ako dôvod zapojenia sa uvádzali potrebu celkovej zmeny vzdelávania,” zdôraznila Štofková Dianovská.

Ako poznamenala hovorkyňa Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) Katarína Matejková, ani polovica riaditeľov nemá v pláne definovať si novú víziu a ciele vzdelávania. Očakávajú podľa jej slov podporu od Národného inštitútu vzdelávania a mládeže i mentorov regionálnych centier podpory učiteľov.

Výsledky inšpekcie tiež ukázali, že tretina škôl nemá zriadenú pozíciu koordinátora pre nové kurikulum a takmer polovica nemá vytvorený koordinačný tím. “Len polovica riaditeľov plánuje poskytovať individuálne konzultácie pedagogickým zamestnancom, hoci to očakávajú dve tretiny koordinátorov,” priblížila hlavná školská inšpektorka s tým, že potrebné je zvýšiť informovanosť zo strany rezortu školstva.

Školskí inšpektori odporúčajú vytvoriť platformu, vďaka ktorej sa školy dozvedia aktuálne informácie týkajúce sa kurikulárnej reformy. Rovnako aj kde získajú podporné metodické materiály a budú si môcť vymieňať skúsenosti medzi sebou.

Upozornili, že z hľadiska personálneho zabezpečenia štvrtina škôl nemá dostatok pedagogických zamestnancov pre vzdelávanie v jednotlivých cykloch a viac ako polovica škôl nemá zabezpečený dostatok odborných zamestnancov.

Výsledky zistení sú spracované v správe Monitorovanie pripravenosti a podmienok základných škôl pri zavádzaní zmien v obsahu a forme základného vzdelávania. ŠŠI bude podľa slov jej hovorkyne zavádzanie reformy a prípadné problémy škôl súvisiace so zavádzaním naďalej monitorovať.

V 39 školách v rámci celého Slovenska sa v školskom roku 2023/2024 postupne zavádza nový štátny vzdelávací program. Od septembra tohto roka začne po novom učiť ďalších vyše 400 ZŠ.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."